Om aktivitets SFO

Aktivitets-SFO er et tilbud der lokale idrettslag kommer til barna i SFO tiden i skolens lokaler for å presentere sin idrett. Aktiviteten inngår som en del av SFO-tilbudet.

 

Våre mål:

  • Aktive og friske barn

  • Flere barn mulighet til å prøve flere aktiviteter

  • Rekruttering til fritidsaktiviteter

  • Synliggjøre og styrke frivilligheten i distrikten

  • Bedre innhold i SFO-tilbudet

 

Tilbudet har til nå vært en suksess. Idrettslag rapporterer om økte medlemstall, SFO-opplever at tilbudet er populært blant barn og deres foreldre og enda flere skoler ønsker å bli med.

 

Hvorfor Aktivitets-SFO?

Bakgrunnen for at vi startet prosjektet med Aktivitets-SFO i Tønsberg handler om et ønske om å øke aktiviteten til barn. Raus ønsker at flere barn skal få mulighet til å delta i mange ulike idrettsaktiviteter. Vi ønsker å skape aktive, glade og allsidige barn. Skape et bedre SFO-tilbud ved å ha et bedre innhold. Gi idretten mulighet til å presentere seg for en bred gruppe barn. Gi barn mulighet til å bli kjent med ulike aktivitet,  uavhengig av deres økonomisk og sosial status. Gi ungdom mulighet til å få erfaring som ledere.

 

Hvem er det for?

Dette er et i tilbud i regi av SFO og idretten. Prosjektet blir et tilbud i de eksisterende SFO-ene for barn fra 1.-4.klasse. De lokale idretttslagene rullerer på å levere aktivitet. Det inngås samarbeidsavtaler for aktivitetsledere, og de ansatte får tilbud om aktivitetslederkurs. 

  

Hvordan engasjeres idrettslagene

Et mål for aktivitets SFO er å styrke frivilligheten, og det er ønskelig at rekrutteringen opp mot lagene er tydelig. Fremfor å engasjere aktivitetsutviklere som leverer generell aktivitet ønsker vil aktiviteten leveres på oppdrag fra idretten. Gjennom aktivitets-SFO vil barna få være allsidige og får en fin innføring i mange idretter. Vi mener da flere barn kan komme inn i idretten etter 4. klasse når SFO-tilbudet er over. 

 

Organisering fra idrettens side

Tilbudet skal foregå sammen med eksisterende SFO-er slik at barna har trygge rammer både i forhold til de ansatte og lokaler. Idrettslagene kommer med instruktører en dag i uken, fem uker på rad. Etter 5 ganger er det to nye idretter som blir presentert for barna. Rullering og organisering vil tas hånd om av prosjektet.  

Hvilken skoler har tilbudet i 2016/2017?

Byskogen 

Eik

Volden

Barkåker

Træleborg

Sem

Presterød

Ringshaug

Sandåsen

Husvik

 

Hvilke idretter er med i 2016/2017?

Dans

Tennis

Boksing 

Volleyball

Friidrett

Taekwon-Do

Mindfullness

Basket

Rugby

Innebandy

Fotball

Ju Jitsu

 

Hvem finansierer tilbudet?

Tilbudet er bygget opp rundt frivillighet med prosjektstøtte fra Tønsberg Kommune. Støtten går i sin helhet tilbake til de lokale lagene som leverer aktivitet