For foreldre/foresatte

For de aller fleste småbarnsforeldre er hverdagen hektisk med mye logistikk rundt aktiviteter, og mange opplever at SFO-tilbudet mangler godt aktivitetsinnhold. Derfor ønsket Raus å sette i gang aktivitets SFO slik at barna kan komme hjem svette i luggen og ha opplevd mestring og idrettsglede. 

 

Aktivitets SFO skal ikke erstatte den ordinære fritidsaktiviteten, men den kan kanskje gi flere barn mulighet til å prøve mange aktiviteter og kanskje finne noe de liker godt å drive med. Vi vet at allsidighet kan føre til at barna slutter senere med idrett, og vi vet også at de fleste barn synes det er gøy å oppleve nye ting de mestrer. 

 

Våre mål:

  • Aktive og friske barn

  • Flere barn mulighet til å prøve flere aktiviteter

  • Rekruttering til fritidsaktiviteter

  • Synliggjøre og styrke frivilligheten i distrikten

  • Bedre innhold i SFO-tilbudet

 

Tilbudet har til nå vært en suksess. Idrettslag rapporterer om økte medlemstall, SFO-opplever at tilbudet er populært blant barn og deres foreldre og enda flere skoler ønsker å bli med.

 

Hvem er det for?

Prosjektet blir et tilbud i de eksisterende SFO-ene for barn fra 1.-4.klasse. De lokale idretttslagene rullerer på å levere aktivitet. Det inngås samarbeidsavtaler for aktivitetsledere, og de ansatte får tilbud om aktivitetslederkurs. 

 

Aktiviteten skjer i skolegården, gymsalen eller andre områder skolen disponerer. 

  

Hvordan engasjeres idrettslagene

Et mål for aktivitets SFO er å styrke frivilligheten, og det er ønskelig at rekrutteringen opp mot lagene er tydelig. Fremfor å engasjere aktivitetsutviklere som leverer generell aktivitet ønsker vil aktiviteten leveres på oppdrag fra idretten.

 

Barnas trygghet

Alle instruktører skal levere politiattest til sitt lag, og skriver kontrakt med Raus. Skolens SFO skal alltid ha minst en voksen til stede slik at barna alltid har noen de er trygge på i nærheten. Da dette inngår som endel av den ordinære SFO-tiden gjelder skolens forsikringsordninger. 

 

 

Vanlige spørsmål: 

 

Hva koster det?

Har barnet plass på SFO skal ikke dette koste ekstra. 

 

Skal barnet ha med gymtøy?

Nei, det trengs ikke. For barnets beste kan det være fint å ha innesko og klær det ikke gjøre noe å svette litt i. 

 

Når er det?

Det varierer litt fra skole til skole, og idrett til idrett. Skolen informerer om dette før oppstart. 

 

Er det påmelding?

Nei, barna får tilbudet når de er på SFO, og kan bestemme seg da.