For lagene

Vi i Raus har hatt et pilotprosjekt med aktivitets-SFO på skolene Byskogen og Eik. Tilbudet har vært populært og idrettslag rapporterer om økte medlemstall. Skolene opplever også at deres tilbud blir bedre. Derfor ga Tønsberg Kommune oss støtte til å starte med fire nye skoler i 2016. For skoleåret 2016/2017 vil alle offentlige skoler i kommunen ha tilbudet. Pengene vi får i støtte går rett tilbake til lagene (500 kroner per økt). 

 

Kanskje dette er noe for ditt lag? Ta kontakt med oss!

 

 

Slik fungerer aktivitets-SFO

Idrettslag kommer til skolen i SFO tiden, og levert en time aktivitet til barn i 1.-4. klasse (En time mellom 14-16) en dag i uka i fem uker, deretter får skole besøk av et nytt lag. Dette gir idrettslagene en unik måte å presentere seg til mange barn, skolen får et bedre SFO tilbud og barna får mulighet til å prøve mange aktiviteter. Alle lag som leverer får 500 kroner per leverte økt. På Eik og Byskogen har vi hatt to idretter på besøk hver uke.

 

Hvorfor Aktivitets-SFO

Vår motivasjon for å starte opp prosjektet Aktivitets-SFO i Tønsberg handler om å øke aktiviteten til barn. Vi ønsker at flere barn skal få mulighet til å delta i mange ulike idrettsaktiviteter. Vi ønsker å skape aktive, glade og allsidige barn. Skape et bedre SFO-tilbud ved å ha et bedre innhold. Gi idretten mulighet til å presentere seg for en bred gruppe barn. Gi barn mulighet til å bli kjent med ulike aktivitet,  uavhengig av deres økonomisk og sosial status. Gi ungdom mulighet til å få erfaring som ledere.

 

Hvorfor engasjeres idrettslagene

I prosjektet er det ønske å styrke frivilligheten, og det er ønskelig at rekrutteringen opp mot lagene er tydelig. Fremfor å engasjere aktivitetsutviklere som leverer generell aktivitet ønsker vi at aktiviteten leveres på oppdrag fra idretten. Gjennom aktivitets-SFO får barna være allsidige og får en fin innføring i mange idretter. Vi mener da flere barn kan komme inn i idretten etter 4. klasse når SFO-tilbudet er over. 

 

Organisering fra idrettens side

Vi ønsker at tilbudet skal foregå sammen med eksisterende SFO-er slik at barna har trygge rammer både i forhold til de ansatte og lokaler.  Det lages en kontrakt mellom idrettslaget og Raus som legger rammer for samarbeidet. Raus lager turnuser sammen med skolene, og lagene har ansvar for å stille med instruktører og opplegg.  Lagene er også ansvarlige for at instruktørene som stiller representerer idretten på en god måte og har levert gyldig politiattest til laget. Idrettslaget velger selv om de 500 kronene de får per økt skal gå til instuktørlønn eller i klubbkassa. I pilotprosjektet har det vært dyktige instruktører, mange ungdom. Vi oppfordrer til å bruke klubbens unge utøvere som trenere om det er muligheter for det.  

Hva kreves av laget?

Laget leverer aktivitet etter avtale en økt per skole i 5 uker. Laget er ansvarlig for å sende instruktører til avtalt tid, og lage opplegg til økten. Skolen har utstyr som kan benyttes. Raus lager turnus på ulike idretter og setter idretten og skolen i kontakt med hverandre. Deretter holde de dialogen om praktisk gjennomføring. 

 

Hvilken skoler har tilbudet i 2016/2017?

Byskogen 

Eik

Volden

Barkåker

Træleborg

Sem

Presterød

Ringshaug

Sandåsen

Husvik

 

Hvilke idretter er med i 2016/2017?

Dans

Tennis

Boksing 

Volleyball

Friidrett

Taekwon-Do

Mindfullness

Basket

Rugby

Innebandy

Fotball

Ju Jitsu

 

Økonomi

Tønsberg Kommune. Støtten går i sin helhet tilbake til de lokale lagene som leverer aktivitet. Lagene får 500 kroner per økt. Om laget ønsker å bruke disse til instruktørlønn eller at de skal gå til dugnadskassa er et anliggende mellom instruktør og klubb.