For skolene

Tønsberg organisasjonen Raus har hatt et pilotprosjekt med aktivitets-SFO på skolene Byskogen og Eik. Tilbudet har vært populært og idrettslag rapporterer om økte medlemstall. Skolene opplever også at deres tilbud blir bedre. Derfor ga Tønsberg Kommune oss støtte til å starte med fire nye skoler i 2016. For skoleåret 2016/2017 er dette er tilbud til alle offentlige skoler i kommunen.

 

 

Slik fungerer aktivitets-SFO

Idrettslag kommer til skolen i SFO tiden, og levert en time aktivitet til barn i 1.-4. klasse (En time mellom 14-16) en dag i uka i fem uker, deretter får skole besøk av et nytt lag. Dette gir idrettslagene en unik måte å presentere seg til mange barn, skolen får et bedre SFO tilbud og barna får mulighet til å prøve mange aktiviteter. Tønsberg Kommune har støttet oss med prosjektet, og alle lag som leverer  aktivitet får 500 kroner per leverte økt, dette utbetales av Raus direkte til laget. For skolen koster ikke prosjektet noe. Raus har ingen inntekter av prosjektet.

 

Hva kreves av skolen?

Skolen må stille med minimum en voksen som kan være med elevene under aktiviteten og de må stille lokaler og utstyr til disposisjon for lagene. Skolen må selv informere foresatte om prosjektet (Raus har forslag på brev som kan sendes ut), og dersom en instruktør ikke møter til avtale må skolen/ SFO gjennomføre ordinær SFO eller sette i gang morsom aktivitet i gymsalen. Vi tilbyr aktivitetslederkurs for de skolene som ønsker det.

 

 

Avtale med lagene

Det lages en kontrakt mellom idrettslaget og Raus som legger rammer for samarbeidet. Raus lager turnuser sammen med skolene, og lagene har ansvar for å stille med instruktører og opplegg.  Lagene er også ansvarlige for at instruktørene som stiller representerer idretten på en god måte og har levert gyldig politiattest til laget. Idrettslaget velger selv om de 500 kronene de får per økt skal gå til instruktørlønn eller i klubbkassa. I pilotprosjektet har det vært dyktige instruktører, mange ungdom. Ved forfall eller andre beskjeder underveis skjer dialogen direkte mellom SFO og instruktør/laget.

 

Organisering på SFO

Skolen velger selv hvordan de ønsker å organisere aktivitets-SFO. Det er i utgangspunktet ikke tenkt at det skal være påmelding, men av og til har skolene hatt så stor interesse at de må ha laget ventelister. Det skal ikke være nødvendig å skifte til gymtøy. Det aller viktigste med prosjektet er at det skal være lystbetont.

 

 

Hvorfor Aktivitets-SFO?

Vår motivasjon for å starte opp prosjektet Aktivitets-SFO i Tønsberg handler om å øke aktiviteten til barn. Vi ønsker at flere barn skal få mulighet til å delta i mange ulike idrettsaktiviteter. Vi ønsker å skape aktive, glade og allsidige barn. Skape et bedre SFO-tilbud ved å ha et bedre innhold. Gi idretten mulighet til å presentere seg for en bred gruppe barn. Gi barn mulighet til å bli kjent med ulike aktivitet,  uavhengig av deres økonomisk og sosial status. Gi ungdom mulighet til å få erfaring som ledere.

 

Hvorfor engasjeres idrettslagene?

I prosjektet er det ønske å styrke frivilligheten, og det er ønskelig at rekrutteringen opp mot lagene er tydelig. Fremfor å engasjere aktivitetsutviklere som leverer generell aktivitet ønsker vi at aktiviteten leveres på oppdrag fra idretten. Gjennom aktivitets-SFO får barna være allsidige og får en fin innføring i mange idretter. Vi mener da flere barn kan komme inn i idretten etter 4. klasse når SFO-tilbudet er over. 

 

 

Hva kreves av skolen/SFO?

Skolen må stille med lokaler og minimum en voksen som er sammen med barna når det er aktiviteter. Skolen/SFO har også kontakt med instruktørene direkte ved forfall osv. Det er viktig at skolen/SFO informerer godt om tilbudet om det skal bli en suksess.  Raus tar seg av det praktiske med kontrakt med lagene, økonomi osv. og har også forslag til informasjon som kan sendes ut til foresatte.  

 

Hvilke skoler har tilbudet i 2016/2017?

Byskogen 

Eik

Volden

Barkåker

Træleborg

Sem

Presterød

Ringshaug

Sandåsen

Husvik

 

Hvilke idretter er med i 2016/2017?

Dans

Tennis

Boksing 

Volleyball

Friidrett

Taekwon-Do

Mindfullness

Basket

Rugby

Innebandy

Fotball

Ju Jitsu

 

Økonomi?

Dette skal ikke koste noe for skolen. Tilbudet er bygget opp rundt frivillighet med prosjektstøtte fra Tønsberg Kommune. Støtten går i sin helhet tilbake til de lokale lagene som leverer aktivitet